Massages

banner massages lrge

SWEDISH MASSAGE 60 MIN - 70.00
STRESS RELIEVER 30 MIN - 65.00
HEAD TO TOE MASSAGE 75 MIN - 90.00
HOT RIVER STONE MASSAGE 75 MIN - 110.00
REFLEXOLOGY MASSAGE 30 MIN - 50.00
DEEP TISSUE MASSAGE 60 MIN - 90.00
AROMATHERAPY MASSAGE 60 MIN - 70.00
PRENATAL MASSAGE 50 MIN - 90.00
TRIGAR POINT THERAPY 60 MIN - 80.00
THERAPEUTIC MASSAGE 50 MIN - 80.00
POST-OPERATIVE LYMPHATIC MASSAGE 60 MIN - 90.00